top of page

ŞEKER HASTALIĞININ CERRAHİ TEDAVİSİ

Obezite ameliyatlarının sonuçlarına bakıldığında bu hastaların çok önemli bir kısmında şeker hastalığı, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği gibi problemlerin düzeldiği görülmüştür. Bu durum obezite cerrahisinin yanında metabolik cerrahi kavramını da ortaya çıkarmıştır. Yani geçmişte bu ameliyatlar sadece kilo verilmesini sağlamak için yapılırken, günümüzde şeker hastalığı, hipertansiyon, yüksek kolesterol gibi durumların tedavisi için de uygulanmaktadır.

Şeker Hastalığı Ameliyatı Kesin Çözüm Sağlar mı?

Şu an için buna evet diyebilmek mümkün değildir. Uzun dnemde etkinlik biraz daha azalmakla birlikte bu ameliyatlardan sonra hastaların % 90'ının insülin ve diğer şeker ilaçlarından kurtulduğu görülmektedir. Ameliyatın başarısında en önemli faktör, insanlarda şekeri düşürücü hormon olan insülinin üretildiği pankreas bezinin rezervinin durumudur. Bunu bir çok hastada ameliyat öncesi yapılabilecek bazı testlerle anlamak mümkündür. Eğer pankreas rezervi iyi değilse, yani pankreas bezinin insülin üretimi çok kısıtlıysa bu hastaların bu ameliyatlardan göreceği fayda çok yüksek olmayabilir.

Kimlere Şeker Hastalığı Ameliyatları Yapılabilir?

Dünyada genel kabul edilen kurallara göre, vücut kitle endeksi 35'in üzerindeki tüm şeker hastalarına, ilaçlara rağmen kontrolsüz şeker hastalığı olan vücut kitle endeksi 30'un üzerindeki tüm hastalara bu ameliyatlar uygulanabilir. Güncel yapılan çalışmalarda, vücut kitle endeksi 30'un altında olan gönüllü hastalarda da bu ameliyatların etkin olduğu gösterilmiştir.

Hangi Tip Ameliyatlar Uygulanabilir?

Doktorunuz hangi tip ameliyatın sizin için uygun olacağına karar verirken pankreas rezervi, şeker hastalığının kontrol edilebilir olup olmadığı, kullanılan ilaçlar, kişinin yeme alışkanlığı gibi bazı faktörleri göz önünde bulunduracaktır. Şeker hastalığı ameliyatı olarak sıklıkla gastrik bypass ameliyatları ve transit bipartitisyon ameliyatları uygulanmaktadır.

İletişim

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!

bottom of page
Burhan Mayir - DoktorTakvimi.com