top of page

 

ONKOLOJİK CERRAHİ

Kanserler, günümüzde yaygın görülen hastalıklardan biri haline gelmiştir. Genel olarak kanser tedavisinde en önemli aşamalardan biri ameliyattır. Onkolojik prensipler dahilinde yapılmış iyi bir ameliyat, tedavinin başarısında çok önemli bir rol oynamaktadır. 

Meme Kanseri

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserlerdendir. Nadirende olsa erkeklerde de görülebilir. Günümüzde yeni ameliyat tekniklerinin geliştirilmesi, hedefe yönelik kemoterapiler, yeni radyoterapi teknikleri ile artık bu hastalık tedavi edilebilir bir hastalık haline gelmiştir.

 

Eskiden meme kanserinde memenin tamamının çıkarılması ve koltuk altı lenf bezinin çıkarılması standart bir işlem idi. Günümüzde artık meme kanseri tedavisinde çoğu zaman memenin tamamının çıkarılmasına gerek kalmamaktadır. MEME KORUYUCU CERRAHİ olarak ta adlandırılan güncel meme kanser cerrahisi, sadece tümörün uygun bir şekilde çıkarılması ve koltuk altı lenf bezi tutulumunun olup olmadığının özel yöntemlerle değerlendirilmesini, koltuk altında hastalıklı lenf bezi varsa koltuk altı lenf bezlerinin çıkarılmasını içermektedir Sadece tümörün alınması ve memenin korunması sebebiyle estetik olarak daha iyi bir sonuç alınması mümkündür. Ayrıca koltuk altında lenf bezi tutulumu olmayan hastalarda koltuk altı lenf bezlerinin temizlenmesine gerek duyulmamaktadır. Böylelikle koltuk altı lenf bezi temizleme işlemi sonrası ortaya çıkabilecek kolda şişme-lenfödem gibi durumların önüne geçilmiş olunur.

Bağırsak Kanseri

Bağırsak kanserleri de ülkemizde sık görülen kanser tiplerinden biridir. Burada da cerrahi tedavi, kanser tedavisinin ana unsurlarından biridir. Bağırsak kanseri cerrahisinde günümüzde RADİKAL REZEKSİYONLAR, cerrahinin esasını oluşturmaktadır. Radikal rezeksiyon, hastalıklı bağırsağın ve bağırsak lenf bezlerinin geniş bir şekilde çıkartılması demektir. Bazen bu cerrahi girişimler kemoterapi ve radyoterapiden sonra, bazen önce yapılabilir. Bu hastalığın tipine, kanserin bağırsağın neresinde olduğuna, hangi evrede olduğuna göre değişkenlik gösterir.

Mide Kanseri

Mide kanseri ülkemizde çok sık görülmeyen bir kanseri türüdür. Fakat hızlı ilerleyebilmesi ve geç tanı konulması sebebiyle önemlidir. Bu hastalığın tedavisinde  en önemli aşama cerrahi tedavidir. Cerrahi tedavi de amaç RADİKAL REZEKSİYONLAR yani hastalıklı kısmın ve çevre lenf bezlerinin geniş olarak çıkartılmasıdır. Bunun için bazen midenin tamamının çıkarılması gerekebilir.

bottom of page
Burhan Mayir - DoktorTakvimi.com