top of page

TİROİD HASTALIKLARI - GUATR

Tiroid bezi, boyun ön kısmında , soluk borusunun hemen önünde yer alan bir bezdir. Hormon salgılayan bu bezde bir çok hastalık görülebilir. Guatr, Hashimato tiroiditit, Graves hastalığı, tiroid nodülü, tiroid kanseri, tiroid enfeksiyonları gibi hastalıklar olabilir

 

Guatr

Guatr, tiroid bezinin büyümesidir. Genetik ve ya çevresel birçok faktör bu büyümeye sebep olabilir. Türkiye, guatr hastalığının sık görüldüğü yerlerden biridir ve endemik guatr bölgesi olarak kabul edilir. Tedavisi guatr oluşturan sebeb göre planlanmalıdır.

Tiroid nodülleri

Tiroid bezinde ortaya çıkan oluşumlardır, Ülkemizde çok yaygındrı ve genellikle ameliyat gerektirmezler. Fakat nodüller tiroide kanseri ile ilişkili olabileceği için ayrıntılı değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme için bazı kan testleri, tiroid ultrasonu, tiroid sintigrafisi, tiroid biyopsisi gibi tetkikler yapmak gerekebilir. Kanser ve ya kanser şüphesi varlığında ameliyat gerekli olabilir. Bazen kanser olmasa bile, nodül eğer nefes borusu ya da yemek borusuna baskı yaparsa ya da nodül estetik olarak rahatsızlık yapıyorsa ameliyat yapmak gerekebilir. Ayrca zehirli guatr durumunda, yukarıda yazan durumların hiçbiri olmasa bile ameliyat gerekebilir.

Tiroid Kanseri

Tiroid kanserinden tedavinin ilk aşaması cerrahi tedavidir. Nasıl bir cerrahi yapılacağı nodülün büyüklüğü ve yerleşimine göre karar verilir. Sıklıklıkla tiroid bezinin tamamının çıkarılması gerekse bile bazı durumlarda tiroid bezinin tümünün değil bir kısmının çıkarılması yeterli olabilmektedir. Ameliyattan çıkarılan dokuların patolojik incelemesine göre diğer tedavilere karar verilir. Bazı durumlarda radyoaktif iyot tedavisi uygulamak gerekebilir.

Tiroid Cerrahisi

Tiroid cerrahisinde en büyük endişe ses kısılmasıdır. Çok nadiren de olsa ses tellerine giden sinirlerin ameliyat sırasında etkilenmesine bağlı olarak ses değişimleri, ses kısıklıkları olabiliyor. Cerrahi tecrübe ile bu risk hemen hemen yok denecek kadar azalmıştır. Ayrıca tıbbi teknolojik cihazların gelişimi ile siniri korumak daha da kolaylaşmıştır. Ameliyat sırasında kullanılan sinir monitörizasyonu cihazı ile ameliyat sırasında siniri bulmak kolaylaşır, böylece sinir yaralanma riski olabildiğince azalmış olur.

Tiroid ameliyatları genel olarak boyun üzerine yapılan 5-6 cm.lik bir kesiden yapılsada, uygun durumlarda ağız içinden ya da koltuk altında özel tekniklerle izsiz guatr ameliyatı olarak isimlendirilen yöntemle ameliyatlar yapılabilir.

BOYUNDA İZ OLMADAN KAPALI YÖNTEMLE İZSİZ GUATR AMELİYATI

Guatr ameliyatları standart olarak boyuna yapılan kesi ile yapılmaktadır. Fakat vücudun en göz önünde bulunan bölgesinde ameliyat izi kalacak olması, bu ameliyatı olması gereken kişilerin en büyük çekincesidir. Teknolojinin gelişmesi ve bunun sağlık alanına yansımasıyla birlikte, özel bazı teknolojik cihazlar kullanılarak boyunda iz olmadan guatr ameliyatı olabilmek mümkündür.

Kimler Kapalı Yöntemle- İzsiz Guatr Ameliyatı Olabilir?

Her hastaya kapalı yöntemle izsiz guatr ameliyatı yapmak mümkün değildir. Buna karar verirken tiroid bezinin büyüklüğü, nodüllerin büyüklüğü, varsa biyopsi sonucu, ultrasonografi bulguları gibi bazı faktörler göz önünde bulundurulur. Tiroid kanseri olması kapalı ameliyat yapmaya engel değildir. Uygun tiroid kanseri hastalarında da kapalı ameliyat yapılabilir.

Paratiroid Bezi Ameliyatları da Kapalı Olarak Yapılabilir mi?

Evet. Ameliyat öncesi yapılan tetkiklerde hastalıklı paratiroid bezinin bulunduğu yer saptanarak, paratiroid bezi ameliyatları da kapalı olarak yapılabilir.

bottom of page
Burhan Mayir - DoktorTakvimi.com