top of page

MEME HASTALIKLARI

Meme hastalıkları kadınlarda sık görülen hastalıklardır. Meme hastalıkları ile ilgili en büyük endişe ise meme kanseri olup olunmadığıdır. Aslında meme ile ilgili bir çok rahatsızlık kanser ile ilgili olmasada bu durumun ne olduğunun ne olduğunun açığa kavuşturulması gerekmektedir. Çünkü meme kanseri gelişmiş ülkelerde kadınlarda en sık görülen kanserdir. Her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanacağı kabul edilir. Bu açıdan meme ile ilgili ortay çıkan rahatsızlıkların bir genel cerrah tarafından değerlendirilmesi en doğru yaklaşım olacaktır.

Meme kanserinin erken tanı ve tedavi ile bu hastaların önemli bir kısmının meme kanserinden tamamen kurtulması mümkün olabilmektedir.

Meme kanserinin erken dönemde tanınması için;

1. Yirmi yaşından itibaren kişinin ayda bir kez kendi kendini muayene etmesi

2. Yirmi yaşından itibaren 40 yaşına kadar üç yılda bir kez, 40 yaşından itibaren ise yılda bir kez genel cerrahi uzmanına meme muayenesi olması

3. Kırk yaşından itibaren yılda bir kez mamografi çektirilmesi önerilmektedir.

Memede kitleler

Memedeki her kitle kanser değildir, bu kitlelerin ancak % 10-15’i kanser ile ilişkili kitlelerdir. Özellikle gençlerde kanser görülme ihtimali çok daha azdır. Memedeki kitlelerin büyük çoğunluğu fibrokist, fibroadenom, abse gibi kanser ile ilişkisiz iyi huylu hastalıklardır. Ama bu, kitlenin kanser olmayacağı anlamına gelmez. Özellikle son yıllarda gençlerde de kanser riskinin giderek arttığı bilinmektedir. Bu nedenle memede kitle saptandığını hemen endişe edilmemeli ama gecikmeden bir genel cerrah ile görüşülmelidir.

Meme Ağrısı

Meme ağrısı, kadınlarda meme ile en sık görülen şikayettir. Bu ağrıların büyük bir kısmı, kadınlarda her ay olan hormonal değişiklik ile ilişkili, fizyolojik-normal kabul edilen bir ağrılardır. Genel olarak kadınlarda meme ağrısı, meme kanseri açısından önemli bir endişe kaynadığıdır. Aslında kansere sebep olan kitleler, genellikle ağrısız ortaya çıkar. Ağrı olması kanser açısından ek bir şüphe uyandırmaz. Fakat yine de meme ağrısının bir genel cerrah tarafından değerlendirilmesi, ağrıya yol açan durumun anlaşılması gerekmektedir.

 

Meme Başı Akıntısı

Meme başı akıntılarının önemli bir kısmı hormonal akıntılardır. Nadiren kanser veya süt kanallarındaki problemlere bağlı olarak akıntı gelişebilir. Özellikle kendiliğinden olan, tek memeden olan ve kanlı akıntılar bir meme kanserinin göstergesi olabilir.

Meme Kanserinde Tanı ve Tedavi

Teknolojik gelişmeler ve rutin meme kanseri taraması uygulamaları ile meme kanserini erken dönemde tespit edebilmek mümkündür.

Meme kanseri tanısında meme ultrasonu ve mammografi, şüpheli görünen yapılardan iğne biyopsisi uygulanması standart yöntemlerdir. Bunun dışında hasta ve hastalığa bağlı olarak MR, PET gibi bir takım görüntüleme yöntemleri, vakum biyopsi, memede işaretleme yapılarak cerrahi biyopsi gibi farklı biyopsi yöntemleri uygulamak ta gerekebilir.

Günümüzde meme kanseri tedavisinde önemli gelişmeler sağlanmıştır. Gelişmiş cerrahi yöntemler, kemoterapi ve radyoterapi uygulamaları, akıllı ilaç tedavileri etkin tedavi olanağı sunmaktadır. Meme kanseri tedavisinde onkoloji uzmanı ile yakın iş birliği halinde olmak oldukça önemlidir. Meme kanserinin cerrahisine baktığımızda, eskiden meme kanseri cerrahisinden genellikle memenin tamamının çıkarılması gerekirken, uzun yıllardır bu anlayış terk edilmiş ve memenin tamamen çıkarılmadığı meme koruyucu cerrahi tedavi yöntemleri ön plana çıkmıştır. Son yıllarda ise, onkoplastik cerrahi teknikler ile kanser cerrahisi yapılırken aynı zamanda her iki memenin de estetik görünümünün korunması mümkün olmaktadır. Gerektiğinde plastik cerrahlar ile ortak ameliyatlar yapılabilmektedir.

bottom of page
Burhan Mayir - DoktorTakvimi.com