top of page
scarless sleeve İzsiz tüp mide mide balonu gastric by pass obezite mide küçültme

Özgeçmiş

      1978 yılında Trabzonlu bir anne ve babanın çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldim. İlk ve orta öğrenimimi İstanbul'da, liseyi ise Bursa AÖS Fen Lisesinde tamamladım. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldum. Ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde genel cerrahi uzmanlık eğitimi aldım. Uzman olduktan sonra bir yıl kadar üniversitede çalışmaya devam ettim. Daha sonra 2006-2012 yıllarında Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde görev yaptım. 2012 yılında ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başladım. 2019 yılında kendi isteğimle bu görevi bırakarak özel bir hastanede çalışmaya çalışmaya başladım. 2023 yılı itibaren de muayenehanemde hastalarıma hizmet vermekteyim.
     

      Yoğun olarak metabolik ve bariatrik cerrahi ile ilgilenmekle birlikte, esas ilgi alanım kapalı ameliyat olarak da ifade edilen endoskopik-laparoskopik cerrahi girişimlerdir. Kapalı cerrahi yöntemiyle metabolik-bariatrik cerrahi, mide-yemek borusu reflüsü cerrahisi, boyunda iz kalmadan tiroid cerrahisi, kanser cerrahisi, fıtık cerrahisi, böbrek üstü bezi cerrahisi, mide-bağırsak cerrahisi, karaciğer cerrahisi, dalak cerrahisi, hemoroid ve anal fissür gibi perianal bölge cerrahisiyle ile ilgili yoğun bir tecrübeye sahibim.


     Çeşitli kongre ve toplantılarda konuşmalarım, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 60'ın üzerinde makalem, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş 100'ün üzerinde bildirim vardır. 


      Evli ve iki çocuk sahibiyim.

1994 - 2000  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (ÇAPA)

2000 - 2006  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi

2006 - 2012  Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi                 

2012 - 2019  Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi               

2019 - 2023  Özel OFM Antalya Hastanesi

2023-          Muayenehane

Bilimsel Yayınlarım

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN YAYINLAR (SCI, SCIE, SSI, AHCI)

1. Ogus M, Mayir B, Dinckan A. Mediastinal, cystic and functional parathyroid adenoma in patients with double parathyroid adenomas: a case report. Acta Chir Belg, 2006;106(6):736-738

2. Mayir B, Colak T, Dinckan A. Spontaneous spleen rupture due to primary splenic angiosarcoma: a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2007;13(4):313-5

3. Mayir B, Arıcı C, Colak T. Ileal intussusception in adults. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2007;13(2):142-4

4. Eryılmaz R, Bilecik T, Mayir B, Ensari CO. SILS hepatectomy for hepatic hydatid disease: a case report. Int J Clin Exp Med 2014;7(2):443-445

5. Mayir B, Bilecik T, Ensari CO, Oruc MT. Laparoscopic appendectomy with hand-made loop. Videosurgery Miniinv 2014;9(2):152–156

6. Mayir B, Dogan U, Koc, U, Aslaner A, Bilecik T, Ensari CO, Çakır T, Oruc MT. Safety and effectiveness of three-port laparoscopic cholecyctectomy. Int J Clin Exp Med 2014;7(8):2339-2342

7. Dogan U, Koc U, Mayir B, Habibi M, Dogan B, Gomceli I, Bulbuller N.  Life-threatening intrathyroidal parathyroid adenoma. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1501-1503

8. Merter AA, Mayir B, Erdogan O, Colak T. The Protective Effects of Amifostine on Ischemia Reperfusion Injury of Rat Kidneys. Indian J Pharmacol. 2015;47(2):185-189

9. Oruc MT, Mayir B, Bilecik T, Sakar A, Erinekci, AR. Rectal leiyomyosarcoma, late complication of radiotherapy. Int J Colorectal Dis 2015;30(4):571-572

10. Cakir T, Oruc MT, Aslaner A, Duygun F, Yardimci EC, Mayir B, Bülbüller N. The effects of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy on head, neck, shoulder, low back and knee pain of female patients. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2668-2673

11. Aslaner A, Ongen A, Koşar M, Çakır T, Mayir B, Doğan U, Gündüz U, Cantilav G, Habibi M, Özdemir Ş, Oruc MT, Bulbuller N. Relation between weight loss and age after laparoscopic sleeve gastrectomy. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2015;19(8):1398-1402

12. Dinc B, Dusen S, Ay N, Dinc SE, Mayir B, Gunduz UR, Musri OC, Bilge Bas, Dogan U, Oskay A. Platelet function parameters in management of hepatic hydatid disease: a case-controlled study. Int J Clin Exp Med 2015;8(3):3869-3875

13. Mayir B, Ensari CO, Oruç MT, Doğan U, Dinç B, Çakır T, Aslaner A, Baş B. Laparoscopic cholecystectomy in geriatric patients. Turkish Journal of Geriatrics 2015;18(2):110-114

14. Aslaner A, Cakır T, Celik B, Dogan U, Akyuz C, Basturk A, Polat C, Gunduz U, Mayir B, Sehirli AO. The protective effect of intraperitoneal medical ozone preconditioning and treatment on hepatotoxicity induced by methotrexate. Int J Clin Exp Med 2015;8(8):13303-13309

15. Aslaner A, Cakır T, Celik B, Dogan U, Mayir B, Akyuz C, Polat C, Basturk A, Soyer V, Koc S, Sehirli AO. Does intraperitoneal medical ozone preconditioning and treatment ameliorate the methotrexate induced nephrotoxicity in rats? Int J Clin Exp Med 2015;8(8):13811-13817

16. Bilecik T, Ensari C, Mayir B, Cakir T, Minareci E, Arslan U, Oruc T, Eryilmaz R. Effect of sildenafil on intestinal adaptation parameters in a rat model of short bowel syndrome. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2016;20(3):520-527

17. Dogan U, Bulbuller N, Cakır T, Habibi M, Mayir B, Koc U, Aslaner A, Ellidag HY, Gomceli I. Nesfatin-1 hormone levels in morbidly obese patients after laparoscopic sleeve gastrectomy. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2016;20(6):1023-31

18. Dogan U, Ellidag HY, Aslaner A, Cakır T, Oruc MT, Koc U, Gomceli I, Mayir B, Bulbuller N, Yilmaz N. The impact of laparoscopic sleeve gastrectomy on plasma obestatin and ghrelin levels. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2016;20(10):2113-22

19. Sakar A, Bilecik T, Mayir B, Oruc MT. The potential effects of Ankaferd blood stopper and fibrin sealent on sleeve gastrectomy staple‑line healing: An experimental study. Exp Ther Med 2019;18(4):2519-23

20. Mayir B. Is Intraoperative Leak Test Required in Laparoscopic Sleeve Gastrectomy? J Coll Physicians Surg Pak. 2021;31(3):318-21

21. Mayir B. Practices concerning sleeve gastrectomy in Turkey: A survey of surgeons. World J GAstrointest Surg. 2021;13(5():452-60

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN YAYINLAR (SCI, SCIE, SSI, AHCI dışı)

1. Aslaner A, Cakir T, Gunduz UR, Mayir B, Bulbuler N. Amyand’s hernia while repairing the bilateral inguinal hernia. Am J Exp Clin Res 2015;2(1):87-88

2. Aslaner A, Mayir B, Cakir T, Gunduz UR, Bulbuller N. Malignant fibrous histiocytoma of the abdominal wall. Am J Exp Clin Res 2015;2(1):91-92

3. Dogan U, Dogan B, Habibi M, Erol MK, Mayir B, Aslaner A, Bulbuller N. İleal J-pouch perforation: Case report. Chirurgica 2015; 110(3): 298-300

4. Mayir B, Mayir Y, Cakir, T, Aslaner T, Dogan U. Obstructive Jaundice Due to Compression of Tuberculosis Lymphadenitis. International journal of current medical and pharmaceutical researh 2015; 1(4): 64-65

5. Bas B, Dinc B, Oymacı E, Mayir B, Gunduz UR, What are the endoscopic and pathological characteristics of coloretal polyps? Asian Pas J Cancer Prev 2015;16(13):5163-5167

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN YAYINLAR

1. Mayir B, Erdoğan O, Demirbaş A, Dinçkan A, Gürkan A. Renal Transplantasyon Sonrası Gelişen Lenfoselin Laparoskopik Tedavisi. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 2005;12(2);79-82

2. Mayir B, Korkmaz M, Gürkan A. Erişkin Bir Hastada İntestinal Malrotasyon Olgu sunumu Çağdaş Cerrahi Dergisi 2005;19(3):130-132

3. Arıcı C, Mayir B, Altunbaş H, Boz A, Sarı R, Karayalçın B, Balcı MK, Karayalçın Ü. Primer Hiperparatiroidide Lokalizasyon Yöntemleri ve Tedavi. Endokrinolojide Diyolog 2005;2(4):225-230

4. Mayir B, Çolak T, Öğüş M. Obturator Fıtık Tanısı Ulusal Cerrahi Dergisi 2006;22(1);30-32

5. Mayir B, Akpınar Mayir Y, Emek K. Karın Duvarında Endometriozis; Olgu Sunumu. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2006;16(3):95-97

6. Arıcı C, Mayir B, Altunbaş H, Balcı MK, Karayalçın Ü. Paratiroid Kanseri; Olgu Sunumu Endokrinolojide Diyalog 2006;3(1):44-47

7. Arıcı C, Mayir B, Mesci A. Primer Hiperparatiroidizm. Dirim 2006;81(3);249-254

8. Mayir B, Erdoğan O. Kolorektal Cerrahi Öncesi Mekanik Barsak Temizliği Uygulanmalı mı? KRHD 2009;19(3);102-105

9. Mayir B, Altınel Ö, Özerhan İ Ersöz N, Harlak A, Kılbaşı Z, Çolak T, Erdoğan O. Yaşlı Hastalarda Cerrahi Sonrası Mortaliteye Etki Eden Faktörler. Anatol J Clin İnvestig 2010;4(1);32-35

10. Mayir B. Hiperparatiroidi cerrahisinde hangi intraoperatif hızlı parathormon ölçüm kriteri kullanılmalıdır? Endokrinolojide Diyalog. 2012;9(1):27-30

11. Mayir B, Baştuğral U, Ensari CO, Eryılmaz R, Oruç MT. Pilor Stenozu Tedavisinde Laparoskopik Trunkal Vagotomi ve Gastrojejunostomi. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 2012;19(1,2,3,4):47-50

12. Mayir B, Alakuş H, Özdemir A, Demirbakan K. Geçici Karın Kapatılması Amacıyla Bogota Bag Uygulanması. J Clin Anal Med 2013;4(3):213-215

13. Mayir B, Oruç MT, Eryılmaz R. Tekrarlayan Guatrda Cerrahi Tedavi. Endokrinolojide Diyalog 2013;10(1);14-16

14. Mayir B, Doğan U, Koç Ü, Merter AA, Oruç MT. Tiroidektomi sonrası geç dönemde ortaya çıkan hayatı tehdit edici kanama. Endokrinolojide Diyalog 2013;10(4):142-144

15. Mayir B, Bilecik T, Sakar A, Oruç MT, Eryılmaz R. Endemik bir bölgede multinodüler guatr tedavisinde total ve subtotal tiroidektominin karşılaştırılması. Endokrinolojide Diyalog 2014;11(1):11-14.

16. Mayir B, Ensari CÖ, Bilecik T, Koc Ü, Demirci RK, Oruç MT, Bülbüller N. Laparoskopik Splenektomi. Ege Tıp Dergisi 2014;53(2):71-74

17. Özdemir A, Mayir B, Demirbakan K, Oygür N.  Efficacy of Methylene Blue in Sentinel Lymph Node Biopsy for Early Breast Cancer J Breast Health 2014;10(2):88-91

18. Mayir B. Apendikste Malign Müsinöz Tümöre Bağlı Psödomiksoma Peritonei; Olgu Sunumu. J Clin Anal Med 2014;5(5):420-2

19. Mayir B, Oruc MT, Ensari CO, Bilecik T, Sakar A, Aytaç Z, Yardımcı EC. Carsinoma of the Breast: Case Report. J Breast Health 2014;10(4):248-9

20. Mayir B, Bilecik T, Ensari CO, Yardımcı EC, Oruc MT. Tiroid cerrahisinde damar mühürleme cihazı kullanımına genel cerrahların yaklaşımı. Ulusal Cerrahi Derg 2014:30(4);197-200

21. Bilecik T, Mayir B, Merter AA, Oruç MT, Eryılmaz R. Hemoroid Hastalığı Tedavisinde Stapler Hemoroidopeksi. J Clin Anal Med 2015;6(2):202-4

22. Mayir B, Ensari CO, Çakır T, Gündüz UR, Bülbüller N, Oruç MT, Gültekin FA, Sücüllü İ. Türkiye’de Elektif Kolorektal Cerrahi Öncesi Cerrahların Mekanik Bağırsak Temizliğine Yaklaşımı. Kolon Rektum Hast Derg. 2015;25(1):1-6

23. Korkmaz M, Mayir B, Demirbakan K, Özdemir A, Yaprak M, Emek K. Karaciğer metastazı olan kolorektal kanserli hastalarda sağkalıma etkili faktörler. Kolon Rektum Hast Derg 2015;25(1):15-20

24. Merter AA, Bilecik T, Mayir B, Doğan U, Koç Ü, Oruç MT. Situs inversus totalisli bir hastada laparoskopik apendektomi; olgu sunumu. FÜ Sağ Bil Tıp Derg. 2014;28(3):145-147

25. Mayir B, Bilecik T, Doğan U, Koç Ü, Ensari CO, Oruc MT. Genel cerrahi alanında Türkiye’den yayınlanan ve en çok atıf alan makaleler. Ulus Cerrahi Derg 2015;31(2):85-89

26. Mayir Y, Mayir B, Yazıcı LE, Erkal N.  Kadın hastalıkları ve doğum alanında Türkiye'den yayınlanan ve en çok atıf alan makaleler. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2015;25(3):181-186

27. Mayir B, Koç Ü, Doğan U, Bilecik T, Aslaner A. Intestinal obstruction due to omphalomesenteric duct cyst in an adult patient. Turkiye Klinikleri J Case Rep 2015;23(2):332-4

28. Mayir B, Ensari CO, Bilecik T, Aslaner T, Oruc MT Laparoskopik Apendektomide Apendiks Güdük Kapatma Yöntemleri. Ulus Cerrahi Derg 2015;31(4):229-231

29. Aslaner A, Çakır T, Gündüz UR, Doğan U, Mayir B, Bülbüller N. Travmatik penetran diafram rüptürlü yirmidört hastanın retrospektif analizi. Abant Med J 2015:5(1):36-40

30. Çakır T, Aslaner A, Yardımcı EC, Güven R, Doğan U, Mayir B, Gündüz UR, Oruç MT. Karın travmasına bağlı ameliyat edilen hastalarda karaciğer yaralanması ve karaciğer transaminaz düzeyleri arasında bir ilişki var mıdır? Abant Med J 2015:5(1);71-72

31. Çakır T, Aslaner A, Yardımcı EC, Gündüz UR, Mayir B, Doğan U, Oruç MT. Dual mesh ile açık ve laparoskopik ventral insizyonel fıtık onarımı karşılaştırılması. Selçuk Tıp Derg 2015:31(4);341-343

32. Mayir B, Oruc MT, Eryılmaz R. Genç Bir Hastada Protein S Eksikliğine Bağlı Gelişen Mezenter Vasküler Hastalık. J Clin Anal Med 2015;6(Supl 2):203-4

33. Mayir B, Uslu A, Mayir YA, Çakır T, Aslaner A, Doğan U, Gündüz UR, Akpınar S. Komplike fournier gangreninde multidisipliner yaklaşım. Ege Tıp Dergisi 2016;55(2):89-91

34. Çakir T, Aslaner A, Mayir B, Doğan U, Gündüz UR, Koşar MN, Oruç MT. Elektif kolonoskopi öncesi uygulanan kolon hazırlığı talimatlarına hastaların uyumu; Anket çalışması. Kocatepe Tıp Dergisi 2016;17(1):13-17

35. Mayir B, Doğan U, Bilecik T, Yardımcı EC, Çakır T, Aslaner A, Mayir YA, Oruç MT. Why scientists perform animal experiments, scientific or personal aim? Ulus Cerrahi Derg 2016:32(4);256-260

36. Bilecik T, Mayir B , Oruç T , Eryılmaz E. Laparoskopik Cerrahi İle Tedavi Edilen Jejunal Fibromatozis Olgusu. Bakırköy Tıp Dergisi 2016;12:221-223

37. Mayir B, Bilecik T, Çakır T, Doğan U, Gündüz UR, Aslaner A, Oruç MT. Analysis of the publishing rate and the number of citations of general surgery dissertations. Turk J Surg 2017;33(1):33-36

38. Çakır T, Ensari CÖ, Aslaner A, Mayir B, Oruç MT. Sağ tarafta Zenker divertikülü. Selçuk Tıp Derg 2016;32 32:51-52

39. Mayir YA, Mayir B, Erkal N, Yazıcı LE. Üniversite Hastanelerinin Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinde Yapılan Tez Çalışmalarının Yayınlanma Oranları ve Atıf Sayılarının Değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2016;26(4):232-6

40. Aslaner A, Çakır T, Gündüz UR, Mayir B, Bülbüller N. Primer epiploik apandisit. Selçuk Tıp Derg 2016;32 32:49-50

41. Çakır T, Aslaner A, Yardımcı EC, Mayir B, Gündüz UR. Torsiyone Meckel divertikülüne bağlı ileus. Selçuk Tıp Derg 2017;33(2):34-35

42. Mayir B, Mayir YA. Bariatric surgery and Fertility. Bezmialem Science 2018;6(1):63-66

43. Mayir B, Ensari, CÖ, Durhan A, Çöpelci Y. Kolorektal Kanser Tarama Amaçlı Yapılan Gaytada Gizli Kan Testi Pozitif Saptanan Hastalarda Kolonoskopi Bulguları. Turkish Journal of Colorectal Surgery 2018;28(1):27-30

44. Mayir B, Altun K, Ertürk MS, Ensari CÖ. Endoscopic parathyroidectomy via unilateral axillobreast approach. Turk J Surg 2021;37(2):188-92 

bottom of page
Burhan Mayir - DoktorTakvimi.com